Solihull Courses

 

Hi,

As a school we want to make sure you are aware of this fantastic, locally sponsored, offer:

Maybe you have heard about the brilliant online courses for parents, FREE (with access code: NWSOL  at:www.inourplace.co.uk) for residents in our area?

The Solihull Approach (NHS) have launched a NEW online course! English only at present!

Mailbox@stpeters-pri.wrexham.sch.uk” border=”0″ width=”327″ height=”409″ id=”x_Picture_x0020_2″ alt=”cid:image001.png@01D70B94.78F13CE0” style=”width:3.4062in; height:4.2604in” data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://stpeters-pri.wrexham.sch.uk/wp-content/uploads/2021/05/image001.png”>

How do I access?

www.inourplace.co.uk

What’s the code?

Ø  If you haven’t used it already here is the access code for all the online courses (funded for residents of Wales): NWSOL

Ø  If, like many parents, you have already used this code, log into your account here and this course will be ready in your dashboard to start whenever you are ready.

Can I tell my family and friends?

Absolutely! Share the news with other families in the area so that they too can take advantage of this fantastic opportunity.

How long is it?

There are 7 modules which each take about 5 minutes to complete and will benefit from time to digest in between.

If you like this…

…you might like the bigger  ‘Understanding your child’or ‘Understanding your child with additional needs’, or other courses in the series.  www.inourplace.co.uk

Helo,

Fel ysgol rydym am sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r cynnig gwych hwn, a noddir yn lleol:

Efallai eich bod wedi clywed am gyrsiau ar-lein gwych i rieni, AM DDIM (gyda chod mynediad: NWSOL trwy: www.inourplace.co.uk  ar gyfer preswylwyr yn ein hardal?

Mae Solihull Approach (GIG) wedi lansio cwrs ar-lein NEWYDD! Saesneg yn unig ar y funud!

Mailbox@stpeters-pri.wrexham.sch.uk” border=”0″ width=”327″ height=”409″ id=”x__x0000_i1032″ alt=”cid:image001.png@01D70B94.78F13CE0” style=”width:3.4062in; height:4.2604in” data-outlook-trace=”F:1|T:1″ src=”https://stpeters-pri.wrexham.sch.uk/wp-content/uploads/2021/05/image001.png”>

Sut mae cael mynediad?

www.inourplace.co.uk

Beth yw’r côd?

Ø  Os nad ydych wedi ei ddefnyddio eisoes dyma gôd mynediad yr holl gyrsiau ar-lein (wedi’i ariannu ar gyfer preswylwyr Cymru): NWSOL

Ø  Os ydych chi, fel llawer o rieni, eisoes wedi defnyddio’r côd, mewngofnodwch i’ch cyfrif a bydd y cwrs yma’n barod yn eich dangosfwrdd i ddechrau pryd bynnag y byddwch chi’n barod.

Allaf ddweud wrth fy nheulu a ffrindiau?

Yn sicr! Rhannwch y newyddion gyda theuluoedd eraill yn yr ardal fel y gallant hwythau hefyd fanteisio ar y cyfle gwych yma.

Pa mor hir yw’r cwrs?

Mae 7 modiwl, gyda pob un yn cymryd tua 5 munud i’w cwblhau a byddwch yn elwa o amser i dreulio rhyngddynt.

Os ydych chi’n hoff o hyn …

… Efallai yr hoffech chi’r cwrs ehangach ‘Deall eich plentyn’ neu ‘Deall eich plentyn ag anghenion ychwanegol’, neu gyrsiau eraill yn y gyfres. www.inourplace.co.uk